Stavební firma Stavbaproj s.r.o. Bruntál

  • * provádění staveb, rekonstrukce a odstraňování

 

 

 

    Naše společnost je zavedenou stavební firmou v Bruntále, která se zabývá realizací pozemních staveb a provádí výstavbu nových objektů, rekonstrukce domů a střech, výstavbu venkovních úprav, inženýrských sítí a technická zhodnocení stavebních objektů a to jak formou komplexní dodávky staveb, tzv. „na klíč“, tak formou dílčích dodávek stavebních prací. Trvale uplatňujeme moderní technologická řešení staveb.

    Naší vizí je být spolehlivým dodavatelem stavebních prací a trvale vycházet vstříc požadavkům zákazníků na rozsah, objem, kvalitu a termín stavebních prací. Usilujeme o to stát se spolehlivým dodavatelem pro zákazníky v regionu Severní Moravy. Trvale uplatňujeme moderní technologická řešení staveb.

    Představujeme Vám společnost zabývající se zejména vyhotovením projektů různých typů fasád, pro stávající i nové stavební objekty, používáme provětrávané fasádní systémy umožňující flexibilní uchycení prakticky všech typů fasádních obkladů (včetně možnosti alternativního zateplení). Společnost je komplexním dodavatelem fasádního díla, od prvotní konzultace návrhu s projektantem, výběru nejvhodnějšího fasádního obkladu, přes zpracování technického řešení a detailního projektu, až po montáž (domů, střech, oken, fasád, vstupů, soklových částí, okapových chodníků, klempířských prvků), až po revizní zprávy hromosvodové, požární, v neposlední řadě dodáváme certifikáty jakosti materiálů včetně prohlášení o shodě a předání hotového fasádního díla zákazníkovi.

Zajistíme úředně platné ocenění nemovitosti a majetku (odhad nemovitosti, znalecký posudek)

Provádíme ocenění - ocenění budov a hal, inženýrských a speciálních pozemních staveb, rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků, rekreačních chat a zahrádkářských chat, vedlejších staveb, garáží, studní, venkovních úprav, hřbitovních staveb, kulturních památek, bytů a nebytových prostorů, rozestavěných staveb, staveb určených k odstranění, stavebních pozemků, zemědělských a ostatních pozemků a trvalých porostů.